Onderwijs

In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- met rapport-systeem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald school-niveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat?

 

Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreek-beurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

 

Het onderwijs biedt leerstof talig aan: gestructureerd, op volgorde, in kleine porties en met het accent op de verschillen. Kinderen leren van nature echter visueel, oftewel in beelden:

 

ze willen overzicht, werken liever vanuit gehelen (kaders) en letten meer op overeenkomsten. Niet de leerstof is het probleem, maar de manier van aanbieden en verwerken.

 

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijn-geheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

 

 

De LEREN LEREN Methode

- Is een studievaardigheidsmethode van enkele uren voor alle studerende jeugd in het BO, VO, MBO, HBO.

 

- Sluit aan bij het visuele leersysteem van jeugd.

 

- Maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij 't studeren.

 

- Geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl.

 

- Leert geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat.

 

- Verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode.

 

- Leert de technieken aan van de conceptmap.

 

- Leert informatie via een snellere breinroute naar het langetermijn-geheugen te brengen.

 

- Is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie.

 

- Geeft handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten.

 

- De leeringang voor visueel ingestelde kinderen (dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en hoogbegaafdheid).

 

- Geeft direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie.

 

- Pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen.

 

- Geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en talenten.